הרה”צ רבי חיים יצחק אייזיק טייטעלבוים זצ”ל אבדק”ק סלאטפינא

כ”א אלול תשפ”א – 8:00 בערב (שעות א”י)

 

Please refresh the page if the broadcast has not started by the listed start time.

ויצרור בצרור החיים את נשמתם