הרה"צ רבי מאיר לייפער זצ"ל אדמו"ר מליזענסק

י”ד אלול תשפ”א – 10:45  בבקר 

 

Please refresh the page if the broadcast has not started by the listed start time.

ויצרור בצרור החיים את נשמתם